Topgeo Oy


Sami Lindgren on nimitetty Topgeo Oy:ssä järjestelmäasiantuntijaksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu koneohjausjärjestelmien tekninen tuki, koulutus ja asennus sekä GPS-järjestelmien ja -laitteiden ylläpito.

Sami Lindgren on toiminut aikaisemmin Novatron Oy:ssä koneohjausjärjestelmien ja GPS-laitteiden teknisessä tuessa. Hänen tehtäviinsä kuului myös ohjelmointi, jälleenmyyjien, huolto- ja asennushenkilökunnan koulutus sekä koneohjausjärjestelmien asennus.


Markus Pasanen (Ins. AMK) on nimitetty Topgeo Oy:ssä myynti-insinööriksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu takymetrien ja GPS-laitteiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen myynti, koulutus ja tekninen tuki.

Markus Pasanen on aikaisemmin toiminut mm. Insinööritoimisto Geo-Control Oy:ssä mittausryhmän vetäjänä ja Porin kaupunkisuunnittelussa kaavoitussuunnittelijana.

© Topgeo Oy
Design by Sanni