Vuodesta  2016  asti  on  Topcon  toimittanut  Maanmittauslaitokselle  korkealaatuisia  maanmittauksen ratkaisuja,   jotka   ovat   mahdollistaneet   Maanmittauslaitoksen   ylläpitää   korkeimman   mahdollisen tuottavuuden  maastotyössä   sekä   tiedonkeruussa.  Nyt,  uusimmat  Maanmittauslaitoksen  suorittamat testimittaukset, osoittavat Topconin GNSS- vastaanottimien olevan edelleen markkinoiden tehokkaimmat ja sitä kautta Topcon jatkaa ainakin yhden vuoden ainoana laitetoimittajana Maanmittauslaitokselle.

 

Mikä Maanmittauslaitoksen rooli oikeastaan Suomessa on?

Maanmittauslaitos  tekee  maanmittaustoimituksia,  ylläpitää  kiinteistöjen  ja  osakehuoneistojen  tietoja, huolehtii  omistusoikeuksien  rekisteröinneistä  ja  kiinnityksistä,  tuottaa  kartta-aineistoja  sekä  edistää paikkatietojen tutkimusta. Organisaatio vastaa useista kansallisista geo-datapalveluista verkossa ja useissa eri palvelupisteissä eri puolilla maata, käyttäjinä maanomistajat, kiinteistönvälittäjät ja retkeilijät. Sen toimipisteet sijaitsevat 36:lla paikkakunnalla eri puolilla Suomea, Maarianhaminasta Ivaloon ja työllistävät yhteensä 1630 henkilöä.

 

Pitkäaikainen yhteistyö

Maanmittauslaitos  arvioi  ja  kilpailuttaa  säännöllisesti  maastomittauslaitteita,  palveluja  ja  ratkaisuja optimaalisen  tehokkuuden  ja  luotettavuuden  varmistamiseksi.  Tämä  tarjouskilpailu  käytiin  viimeksi vuonna 2015. Topcon-vastaanottimet toimivat näissä testeissä paremmin kuin kaikki muut maastotestien vaihtoehdot ja täyttivät myös kaikki muutkin tarjouspyynnön vaatimukset.

Tämä johti siihen, että Topcon voitti tarjouksen toimittaa 400 kpl HiPer SR GNSS-vastaanotinta vuonna

2016 ja jatkosopimuksen kahdeksi vuodeksi. Vastaanottimia käytettiin maastomittausten toteuttamiseen, vastaanottaen   reaaliaikaisia   kinemaattisia   (RTK)   tietoja   kansallisesta   verkko   GNSS-järjestelmästä. Maastokartoittajat  käyttivät  myös  Topconin  Magnet  Enterprise  pilvipalvelua  saadakseen  saumattoman maastosta toimistoon työnkulun.

Vuoden 2016 lopulla, Maanmittauslaitos testasi Topconin uutta HiPer HR GNSS-vastaanotinta yhdessä FC-

5000 maastotietokoneen kanssa ja huomasivat sen olevan paras kombinaatio, jota olivat käyttäneet. Tämä johti  siihen,  että  tilatut  Hiper  SR  GNSS-vastaanottimet  vaihdettiin  Hiper  HR  GNSS-vastaanottimiin  ja vuonna 2017 kokoonpanoja tilattiin lisää, kokonaismäärän ollessa yhteensä 206 kpl.   Vuonna 2018 näitä kokoonpanoja tilattiin vielä lisää 171 kpl.

 

Topcon laitettiin uuteen testiin

Viime vuoden lopulla Maanmittauslaitos päätti käyttää sopimuksessa olevan optiovuoden 2019 ja samalla päätti tehdä markkinaselvityksen mahdollisen uuden tarjouskierroksen käynnistämiseksi vuonna 2019. Kun tämä   tarjousprosessi   tyypillisesti   kestää   kaikkiaan   noin   18   kuukautta   viedä   loppuun,   kutsui Maanmittauslaitos   testiin   kaikki   Suomen   markkinoilla   saatavilla   olevat   maanmittausluokan   GNSS- vastaanottimet.  Näitä  verrattiin  toisiinsa  mittaamalla  sarja  kontrolloituja  testimittauksia,  joilla voitiin määrittää mikä GNSS-vastaanotin on kaikkein tehokkain.

Testit   suoritettiin   7.   -9.   marraskuuta,   jossa   oli   mukana   kaikkiaan   8   erilaista   GNSS-vastaanotin kokoonpanoa, mukaan lukien Topcon HiPer HR ja uusi Topcon HiPer VR.   GNSS-vastaanottimia verrattiin Maanmittauslaitoksen yhdellä testialueella Vantaa Kuusijärvellä, joka edustaa tyypillistä maastoa, jossa Maanmittauslaitos  työskentelee  tiheän  ja  korkean  metsän  keskellä.  Testissä  kaikki  vastaanottimet pystytettiin  samalle  pisteelle  ja  laskettiin  kuinka  monta  oikeaa  alustusta  ja  kuinka  monta  virheellistä alustusta kukin vastaanotin teki 20 minuutin aikana. Tämä toistettiin vielä 10:ssä eri maastonsijainnissa ja kaikki tulokset sekä huomiot tallennettiin ja vertailtiin.

 

 

Ja voittaja on…

Kun  tulokset  oli  saatu,  vahvisti  Maanmittauslaitos,  että  Topconin  uusi  HiPer  VR  oli  ryhmästä  kaikkein parhaiten suoriutuva GNSS-vastaanotin ja Topcon HiPer HR heti perässä ryhmän toiseksi parhaana. Näin päädyttiin päätelmään, että Maanmittauslaitoksella on paras mahdollinen ratkaisu jo käytössä ja uutta tarjouskierrosta ei ole tarpeen avata vuonna 2019.

Marko   Ollikainen,   Maanmittauslaitoksen   ICT-tuotantopalveluista   sanoo:   ”Ympäristössä,   jossa   me työskentelemme,  voi  olla  hyvinkin  hankalaa  saada  aikaiseksi  tarkkoja  RTK  mittauksia”.  Suuri  osa työstämme pitää tehdä metsissä, jossa puut ja pensaat voivat tehdä mittauksen alustuksen vaikeaksi ja usein epäluotettavaksi. Kuitenkin, Topconin laitteet, joita olemme viime vuosina käyttäneet, ovat olleet niin tuottavia ja antaneet niin luotettavia tuloksia, että voimme nykyisin tehdä valtaosan mittauksistamme käyttäen RTK menetelmää, jopa kaikkein haastavimmissa ympäristöissä”.

“Tämän seurauksena, perinteisten takymetrien käyttömme on edelleen vähentynyt ja nyt teemme saman työn  tarkemmin  ja  tuottavammin  Topconin  RTK-vastaanottimilla,  joka  auttaa  meitä  vähentämään maastomittauksen  kestoa  ja  parantamaan  siten  kustannustehokkuutta.  Nämä  uusimmat  testit  ovat vahvistaneet  Topconin  ratkaisujen  laadun  ja  odotamme  innolla  jatkoa  erinomaiselle  suhteellemme tulevina vuosina”.

Viimeaikaiset havainnot huomioon ottaen Maanmittauslaitos on päättänyt jatkaa Topconin kanssa tulevan vuoden. Tällä hetkellä käytössä olevien Topcon GNSS-vastaanottimien kokonaismäärä on 400.

Topcon laitteita Suomessa myy ja toimittaa Topgeo Oy