Työmaan kartoituksiin, merkintään ja tiedostojen valmisteluun työkoneille.
MAGNET Site on täynnä ominaisuuksia mallintamiseen ja mittauksiin työkoneohjaussovelluksissa, maa-alueiden kehittämis- ja tiensuunnitteluprojekteissa.
Se on todennettu ohjelmaratkaisu rakentajille ja 3D mallien tekijöille, kiitos sen muokattavien optioiden ja kattavien muokkaustoimintojen.
Voit helposti luoda 2D suunnitelmista 3D tie- ja työmaamalleja CAD- tai PDF- tiedostoista.

Esite

Tiedättehän, että huollamme myös kaikki tuotteet

Similä Markku

Tuotepäällikkö
– Takymetrit
– GPS
– Ohjelmat

Puh: 0438240711